| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d, i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.) w   związku z   art. 211, art. 212 ust. 1   pkt 1, 2, 8, art. 231 ust. 1, art. 235, art. 236, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:  

§   1.   W budżecie Gminy dokonuje się zmian w   postaci: 1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetu o   kwotę 21.386,27 złotych. Planowane dochody budżetu gminy po zmianach w   wysokości 33.458.404 złotych, z   tego: a) dochody bieżące - 17.635.521,95 złotych, b) dochody majątkowe - 15.822.882,05 złotych zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały. 2. Zwiększenia planowanych wydatków budżetu o   kwotę 21.386,27 złotych. Wydatki budżetu gminy po zmianach w   wysokości 36.473,393,68 złotych, z   tego: a) wydatki bieżące - 16.093.269,43 złotych, b) wydatki majątkowe - 20.280.124,25 złotych zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  


Uzasadnienie

Uzasadnienie: Postanawia się dokonać: 1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o   kwotę 21.386,27 złotych w   dziale 900 Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska, rozdziale 90019 Wpływy i   wydatki związane z   gromadzeniem środków z   opłat i   kar za korzystanie ze środowiska o   kwotę 21.386,27 w   związku z   wprowadzeniem programu usuwania i   unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z   terenu gminy Solec-Zdrój na lata 2011 - 2032 § 0960 otrzymane spadki, zapisy i   darowizny w   postaci pieniężnej o   kwotę 3.673,09 złotych § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o   kwotę 17.713,18 złotych 2. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o   kwotę 21.386,27 złotych w   dziale 900 Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska, rozdziale 90019 Wpływy i   wydatki związane z   gromadzeniem środków z   opłat i   kar za korzystanie ze środowiska § 4300 Zakup usług pozostałych o   kwotę 21.386,27złotych z   przeznaczeniem na usuwanie i   unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/92/2012                                                                                             
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 26 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

doc1 dochody  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/92/2012                                                                                             
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 26 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

doc2 wydatki  

 

 

Przewodniczący Rady  


Czesław   Stępień

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »