| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/200/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 17 ust.1 pkt.11, art. 50 ust. 6 i art. 96 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Kołodziej


Uzasadnienie

Zgodnie z art. art. 17 ust.1 pkt.11 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Usługi opiekuńcze są jednym z niepieniężnych świadczeń pomocy społecznej, przyznawanym odpłatnie ( z zachowaniem przepisu art.96 ust.2). Mając na względzie zasadność przyznawania tej formy pomocy, ale także uznając możliwości pomocy społecznej w tym zakresie, podjęcie niniejszej Uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do Uchwały Nr XXII/200/2012
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 200

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Atys

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »