| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/147/12 Rady Gminy Masłów

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)  

– Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Zwiększa się plan dochodów Gminy o   kwotę 80.976zł.   zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Zwiększa się plan wydatków Gminy o   kwotę 180.976zł.   zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Paragraf 3   uchwały Rady Gminy Masłów Nr XVII/108/12 z   dnia 30 stycznia 2012r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2012 rok otrzymuje brzmienie:  

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w   wysokości 1.230.856,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

-   wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie - 1.230.856,00zł.  

2. Przychody budżetu w   wysokości 3.067.922,00zł, rozchody w   wysokości 1.837.066,00zł, zgodnie z   załącznikiem nr 6.”  

§   4.   1.   Załącznik Nr 3   do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XVII/108/12 z   dnia 30 stycznia 2012r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2012 rok pn.   „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, planowane do poniesienia w   2012 roku   ”, otrzymuje brzmienie   załącznika Nr 3   do niniejszej uchwały.  

2.   Załącznik Nr 4   do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XVII/108/12 z   dnia 30 stycznia 2012r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2012 rok pn.   „Zadania inwestycyjne roczne w   2012r.”   otrzymuje brzmienie   załącznika Nr 4   do niniejszej uchwały.  

3.   Załącznik Nr 5   do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XVII/108/12 z   dnia 30 stycznia 2012r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2012 rok pn. „   Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok   ” otrzymuje brzmienie   załącznika Nr 5   do niniejszej uchwały.  

4.   Załącznik Nr 6   do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XVII/108/12 z   dnia 30 stycznia 2012r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2012 rok pn. „   Przychody i   rozchody budżetu w   2012 r.”   otrzymuje brzmienie   załącznika Nr 6   do niniejszej uchwały.  

5.   Załącznik Nr 7   do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XVII/108/12 z   dnia 30 stycznia 2012r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2012 rok pn. „   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2012r.”   otrzymuje brzmienie   załącznika Nr 7   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

§   7.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  


mgr   Sylwester   Wojtyna

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/147/12
Rady Gminy Masłów
z dnia 30 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1   do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXI/147/12 z   30 maja 2012 roku  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/147/12
Rady Gminy Masłów
z dnia 30 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2   do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXI/147/12 z   30 maja 2012 roku  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/147/12
Rady Gminy Masłów
z dnia 30 maja 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załączniki Nr 3-7 do uchwały Nr XXI/147/12 Rady Gminy Masłów z   dnia 30 maja 2012 roku  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »