reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI / 154 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie

z dnia 27 lipca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4, ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ) w   związku art. 211, art. 212 ust.1 pkt. 1,2,4,5 art. 235 ust.2, art. 236 ust. 4   pkt.1 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XVI/122/2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 30 stycznia 2012 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok :  

- w   uchwale Nr XVII/126/2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 06 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok ,  

- w   uchwale Nr XVII/127/2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 06 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok,  

- w   uchwale Nr XVIII/138/2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 29 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok,  

- w   uchwale Nr XIX/141/2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 30 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok,  

- w   uchwale Nr XIX/141/2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 30 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok ,  

- w   uchwale Nr XX/145/2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 27 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok oraz  

- w   uchwale Nr XXI/153/2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 27 lipca 2012 roku zmieniająca uchwałę w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:  

1)   zmienia się plan dochodów budżetu - jak w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

2)   zmienia się plan wydatków budżetu - jak w   załączniku nr 2   do niniejszej uchwały.  

3)   załącznik nr 3   do uchwały Nr XVI/122/2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 30 stycznia 2012 roku ( limity wydatków…), otrzymuje brzmienie - jak w   załączniku nr 3   do niniejszej uchwały,  

4)   załącznik nr 4   do uchwały Nr XVI/122/2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 30 stycznia 2012 roku ( zadania roczne…), otrzymuje brzmienie - jak w   załączniku nr 4   do niniejszej uchwały,  

5)   załącznik nr 5   do uchwały Nr XVI/122/2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 30 stycznia 2012 roku ( wydatki …środki.. innych źródeł …), otrzymuje brzmienie - jak w   załączniku nr 5   do niniejszej uchwały  

6)   załącznik nr 14 do uchwały Nr XVI/122/2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 30 stycznia 2012 roku ( dotacje celowe …), otrzymuje brzmienie - jak w   załączniku nr 6   do niniejszej uchwały  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Kazimierz   Warszawa


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI / 154 / 2012 Rady Gminy w   Czarnocinie z   dnia 27 lipca 2012 roku na tym etapie roku budżetowego celem zmian jest;  
I. Dochody budżetu; plan dochodów Korekta czwartej cyfry paragrafu w   działe 926,  
II. Wydatki budżetu: plan wydatków Zwiększenie środków na drogę gminną - „Dębiany” o   kwotę 25.000,- Uzupełnenie środków na ” termomodernizacę” o   kwote 4.000,- Wprowadzenie środków dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w   Kazimierzy Wielkiej w   kwocie 1.500,- inne korekty i   przeniesienia w   ramach wydatków budżetowych, zmiany w   załącznikach budżetowych.  
III. Przychody budżetu: bez mian,  
IV. Rozchody budżetu: bez zmian.  
V. Konieczne zmiany w   załącznikach budżetowych.  
VI. Dochody budżetu po zmianach: 11.608,904,-  
VII. Wydatki budżetu po zmianach: 11.499.201,-  
VIII. Wynik budżetu po zmianach: + 109.703,- - bez zmian  
 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI / 154 / 2012
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 27 lipca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI / 154 / 2012
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 27 lipca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI / 154 / 2012
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 27 lipca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2012 roku  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI / 154 / 2012
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 27 lipca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w   2012 rok  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI / 154 / 2012
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 27 lipca 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki - na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI / 154 / 2012
Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 27 lipca 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje c e l o   w e w   2012 roku  

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wijkowska

radca prawny, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama