| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/124/2012 Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 18 lipca 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d, i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 94 ust.1,211, art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6,8,9,10, ust. 2   pkt 1, 2, art. 214 pkt.1, art.222 ust.1, ust.2 pkt.1, 2,3, art.231 ust.2, art. 235, art.236, art.237 ust.1, ust.2 pkt.1,2, 3, art.258 ust.1 pkt.1,2,3 , art., art. 264 ust.3,4 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz.U. nr 157, poz. 1240 z   póź zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o   kwotę 815,00 zł w   tym:  

-   w dziale 600 Transport i   łączność, rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6330 Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację inwestycji i   zakupów inwestycyjnych własnych gmin o   kwotę 815,00 zł  

§   2.   1.   Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o   kwotę 815,00 zł w   tym;  

-   w dziale 600 Transport i   łączność, rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o   kwotę 815,00 zł  

§   3.   1.   Zwiększa się dochody budżetu Gminy o   kwotę 250.000,00 zł w   tym:  

-   w dziale 600 Transport i   łączność, rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6330 Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację inwestycji i   zakupów inwestycyjnych własnych gmin o   kwotę 250.000,00 zł  

§   4.   1.   Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o   kwotę 250.000,00 zł w   tym;  

-   w dziale 600 Transport i   łączność, rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o   kwotę 250.000,00 zł  

§   5.   1.   Zwiększa się dochody budżetu Gminy o   kwotę 123.933,00 zł w   tym:  

-   w dziale 801 Oświata i   wychowanie, rozdz.80104 Przedszkola § 2007 Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków o   których mowa a   art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i   6 ustawy lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich o   kwotę 119.933,00 zł  

-   w dziale 801 Oświata i   wychowanie, rozdz.80104 Przedszkola § 6207 Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków o   których mowa a   art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i   6 ustawy lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich o   kwotę 4.000,00 zł  

§   6.   1.   Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o   kwotę 281.570,57 zł  

-   w dziale 600 Transport i   łączność, rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o   kwotę 135.767,57 zł  

-   w dziale 801 Oświata i   wychowanie, rozdz.80104 Przedszkola § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o   kwotę 34.950,00 zł  

-   w dziale 801 Oświata i   wychowanie, rozdz.80104 Przedszkola § 4217 zakup materiałów i   wyposażenia o   kwotę 58.233,00 zł  

-   w dziale 801 Oświata i   wychowanie, rozdz.80104 Przedszkola § 4307 Zakup usług pozostałych o   kwotę 26.750,00 zł  

-   w dziale 801 Oświata i   wychowanie, rozdz.80104 Przedszkola § 6067 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o   kwotę 4.000,00 zł  

-   w dziale 801 Oświata i   wychowanie, rozdz.80104 Przedszkola § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o   kwotę 12.000,00 zł  

-   w dziale 801 Oświata i   wychowanie, rozdz.80104 Przedszkola § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o   kwotę 9.200,00 zł  

-   w dziale 801 Oświata i   wychowanie, rozdz.80104 Przedszkola § 4219 Zakup materiałów i   wyposażenia o   kwotę 170,00 zł  

-   w dziale 801 Oświata i   wychowanie, rozdz.80104 Przedszkola § 4309 Zakup usług pozostałych o   kwotę 500,00 zł  

§   7.   1.   Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o   kwotę 157.637,57 zł w   tym;  

-   w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz.75023 Urzędy Gmin § 4210 Zakup materiałów i   wyposażenia o   kwotę 100.000,00 zł  

-   w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz.75023 Urzędy Gmin § 4300 Zakup usług pozostałych 57.637,57 zł  

§   8.   Ulega zmianie treść załącznika Nr 4,,Zadania inwestycyjne roczne w   2012 roku” do uchwały budżetowej Nr XIX/89/12 z   dnia 30.01.2012 roku i   w to miejsce wprowadza się załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   9.   Ulega zmianie treść załącznika Nr 5,,Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 roku” do uchwały budżetowej Nr XIX/89/12 z   dnia 30.01.2012 roku i   w to miejsce wprowadza się załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   10.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/124/2012
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 18 lipca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/124/2012
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 18 lipca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik 2  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Emmerson Nieruchomości

Emmerson Twój Partner w Nieruchomościach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »