| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/53/2012 Rady Gminy Bodzechów

z dnia 18 lipca 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 rokuo samorządzie gminnym / Dz.U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 z   późn.zmianami/ orazart. 212 ust.1 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych/ Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z   późniejszymi zmianami/Rada Gminy uchwala co następuje :  

§ 1.  

Zwiększa się plan dochodów budżetowych wg wyszczególnienia :  

1. Dział 720 – Informatyka , rozdział 72095 – Pozostała działalność § 6207 – Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków , o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust.3 pkt 5   i 6   ustawy , lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich o   kwotę 6.358 zł .  

§ 2.  

Zwiększa się plan wydatków budżetowych wg wyszczególnienia :  

1. Dział 720 – Informatyka , rozdział 72095 – Pozostała działalność § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o   kwotę 6.358 zł , z   przeznaczeniem na zadanie „ e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.  

§ 3.  

Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków budżetowych zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały  

§ 4.  

W związku z   § 1-3 niniejszej uchwały zmianie ulega załącznik Nr 3   do uchwały budżetowej , poświęcony limitom wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia. Otrzymuje on brzmienie zgodne z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§ 5.  

W związku z   § 1-3 niniejszej uchwały zmianie ulega załącznik Nr 5   do uchwały budżetowej , poświęcony wydatkom na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych żródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi.. Otrzymuje on brzmienie zgodne z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów .  

§ 7.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§ 8.  

§ 8   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia .  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  


Maria   Łebek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/53/2012
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 18 lipca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1   UCHWAŁA XXVI 53 2012  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/53/2012
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 18 lipca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2   UCHWAŁA XXVI 53 2012  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/53/2012
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 18 lipca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3   UCHWAŁA XXVI 53 2012  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »