| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 44/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 25 lipca 2012r.

w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w uchwale Nr XXI.27.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 czerwca 2012 roku, w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2012 r

Przewodniczący: Zbigniew Rękas – Zastępca Prezesa Izby  

Członkowie; Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska–Sołtyk(sprawozdawca), Ewa Midura, Ireneusz Piasecki  

Na podstawie art. 12 ust. 1, w   związku z   art. 11 ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55, poz. 577 z   późn. zm.) w   wyniku badania uchwały Nr XXI.27.2012 Rady Powiatu w   Opatowie z   dnia 22 czerwca 2012 roku, w   sprawie zmiany uchwały w   sprawie uchwalenia budżetu powiatu w   2012 r.  

p o   s t a   n a   w i   a  

I.   Wskazać nieprawidłowości występujące w   uchwale Nr XXI.27.2012 Rady Powiatu w   Opatowie z   dnia 22 czerwca 2012 roku polegające na braku jednoznacznego określenia wydatków majątkowych w   dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” które to wydatki zgodnie z   załącznikiem Nr 4   „ Zadania inwestycyjne roczne w   2012 r.” określone zostały na kwotę 20.000zł, podczas gdy z   analizy budżetu wynika, że wydatki majątkowe w   omawianej podziałce klasyfikacji budżetowej wynoszą 31.000 zł., co narusza art. 212 ust 1   pkt 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.).  

II.   Wskazać sposób usunięcia powyższej nieprawidłowości poprzez doprowadzenie do zgodności danych o   których mowa w   pkt 1, tak aby planowane wydatki majątkowe zostały jednoznacznie określone w   uchwale budżetowej i   w załączniku do uchwały, który stanowi jej integralną całość.  

III.   Wskazać termin usunięcia nieprawidłowości określonych w   pkt I   do dnia 20 sierpnia 2012 roku.  

U z   a s a   d n i   e n i   e  

Uchwała Nr XXI.27.2012 Rady Powiatu w   Opatowie podjęta w   dniu 22 czerwca 2012 roku w   sprawie zmiany uchwały w   sprawie uchwalenia budżetu powiatu w   2012 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Kielcach, Zespół Zamiejscowy w   Sandomierzu w   dniu 28 czerwca 2012 roku. Na podstawie art. 11 ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55, poz. 577 z   późn. zm.) w/w uchwała została objęta postępowaniem nadzorczym, w   wyniku którego stwierdzono, że Rada Powiatu w   Opatowie w   załączniku Nr 2   pn. „Zmiany w   planie wydatków budżetowych w   2012 r.” dokonała zwiększenia o   11.000 zł kwoty planowanych wydatków majątkowych w   dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej”, która to zmiana nie znalazła odzwierciedlenia w   załączniku Nr 4   „Zadania inwestycyjne roczne w   2012 r.” gdzie wydatki majątkowe w   omawianym rozdziale określone zostały na kwotę 20.000zł, czyli na poziomie z   przed dokonanej badaną uchwałą zmiany. Z   analizy budżetu wynika, że wydatki majątkowe w   omawianym rozdziale klasyfikacji budżetowej wynoszą 31.000 zł.  

W związku z   tak niejednoznacznie wykazanymi kwotami planowanych wydatków majątkowych w   rozdz.85202 kwoty wydatków majątkowych określonych w   budżecie i   w załączniku do budżetu również są miedzy sobą rozbieżne, co narusza art. 212 ust 1   pkt 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.). Nie można bowiem w   takiej sytuacji stwierdzić iż zostały one jednoznacznie określone. Zgodnie z   art. 212 ust 1   pkt 2   w związku z   art. 236 ust 4   ustawy o   finansach publicznych, uchwała budżetowa ma określać wydatki majątkowe, zaś w   planie wydatków majątkowych mają być wyodrębnione w   układzie działów i   rozdziałów kwoty wydatków majątkowych Wskazane rozbieżności w   zakresie wskazania w   załącznikach do uchwały budżetowej kwot wydatków majątkowych w   odniesieniu do budżetu nie może stanowić w   ocenie Kolegium jednoznacznego określenia wydatków.  

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium orzekło jak w   sentencji.  

 

 

 

Przewodniczący Kolegium  


 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »