| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 18 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1   pkt 1, 2, 6   art. 214 pkt 1, art. 236 ust. 3   pkt 4, ust. 4   pkt 1, art.   237 ust. 2   pkt 1   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.   1240 ze zm.)   Rada Powiatu   w Pińczowie po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i   finansów uchwala:  

§   1.                                                                                       Wprowadza się zmiany do uchwały nr XV/84/2011 Rady Powiatu w   Pińczowie z   dnia 28 grudnia 2011 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok w   następujący sposób:  

1.   Dokonuje się zmian w   planie   dochodów   budżetu powiatu   zgodnie   z   załącznikiem   nr 1   .  

2.   Dokonuje się zmian w   planie   wydatków   budżetu powiatu   zgodnie   z   załącznikiem   nr 2   .  

3.   Załącznik nr 3   – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia otrzymuje nowe brzmienie   zgodnie z   załącznikiem   nr 3   .  

4.   Załącznik nr 5   – Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii  Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi otrzymuje nowe brzmienie   zgodnie   z   załącznikiem   nr 4.  

5.   Załącznik Nr 7   – Plan dochodów na zadania zlecone  otrzymuje nowe brzmienie   zgodnie z   załącznikiem   nr 5.  

6.   Załącznik Nr 7a   – Plan wydatków na zadania zlecone otrzymuje nowe brzmienie   zgodnie z   załącznikiem   nr 6   do niniejszej uchwały.  

7.   Załącznik nr 9   – Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   2012 r.otrzymuje nowe brzmienie                 zgodnie z   załącznikiem   nr 7   .  

8.   Załącznik nr 10   – Dotacje podmiotowe otrzymuje nowe brzmienie   zgodnie z   załącznikiem   nr 8.  

9.   Załącznik nr 11   – Dotacje celowe otrzymuje nowe brzmienie   zgodnie z   załącznikiem   nr 9   do niniejszej uchwały.  

§   2.                                                                                       Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.  

§   3.                                                                                       Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/132/2012
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 18 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/132/2012
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 18 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/132/2012
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 18 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2012 roku  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/132/2012
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 18 września 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/132/2012
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 18 września 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zmiana planudochodów na zadania zlecone  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/132/2012
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 18 września 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/132/2012
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 18 września 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   2012 r.  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/132/2012
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 18 września 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje podmiotowe w   2012 r.  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/132/2012
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 18 września 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje celowe w   2012 roku  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

autosalon24.pl

Autosalon24.pl powstał w powstał w 2010 roku i jest portalem zarządzanym przez spółkę Autodirect SA. Zadaniem jakie sobie postawiono, było stworzenie pierwszego, polskiego portalu motoryzacyjnego umożliwiającego uzyskanie informacji, porady w wyborze oraz wsparcia w negocjowaniu najkorzystniejszych warunków zakupu, wymarzonego, nowego samochodu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »