| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/604/2012 Rady Miasta Kielce

z dnia 6 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/445/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie organizacji oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kielcach, przy ul. Leszczyńskiej 37

Na podstawie 9   ust 8   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i   Nr 221, poz. 1738, z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i   Nr 217, poz. 1427, z   2011 r., Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i   Nr 149, poz. 887 oraz z   2012 r. poz. 579.) i   w związku z   Rozporządzeniem Rady Ministrów z   dnia 17 lipca 2012 r. w   sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z   pomocy społecznej (Dz. U. z   2012 r. poz. 823) oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 Nr 197 poz. 1172) Rada Miasta uchwala co następuje:  

§   1.  

Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/445/2011 Rady Miasta Kielce z   dnia 22 grudnia 2011 roku w   sprawie organizacji oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w   mieszkaniach chronionych w   Kielcach, przy ul. Leszczyńskiej 37 otrzymuje nowe brzmienie określone w   załączniku Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z   mocą obowiązującą od 1   października 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Tomasz   Bogucki

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXII/604/2012    
Rady Miasta Kielce    
z dnia 6   września 2012 r.  
 

Tabela odpłatności za miesięczny koszt pobytu w   mieszkaniach chronionych w   Kielcach przy ul. Leszczyńskiej 37  

 Dochód na osobę  
w złotych  

Wysokość opłaty  
w % ustalona od kwoty miesięcznych kosztów pobytu dla osób samotnie gospodarujących  Dochód na osobę  
w złotych  

Wysokość opłaty  
w % ustalona od kwoty miesięcznych kosztów pobytu dla osób gospodarujących  
w rodzinie  

do 542  

0  

do 456  

0  

powyżej 542 do 799  

30  

powyżej 457 do 713  

30  

powyżej 799 do  949  

50  

powyżej 713 do 863  

50  

powyżej 949 do 1250  

90  

Powyżej 863 do 1164  

90  

powyżej 1250  

100  

Powyżej 1164  

100  

 


Uzasadnienie

W związku z   wejściem w   życie począwszy od 01.10.2012 r. przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 17 lipca 2012 r. w   sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń  pieniężnych z   pomocy społecznej (Dz. U   z 2012r, poz. 823), na mocy których następuje weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z   pomocy społecznej, zmiana wysokości tych kryteriów określonych w   załączniku Nr 1   jest uzasadniona.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »