| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/58/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, iustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy do kwoty 57.858.622,26 zł z tego:

a) dochody bieżące 43.387.301,26 zł

b) dochody majątkowe 14.471.321,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy do kwoty 64.141 . 486,26 zł z tego:

a) wydatki bieżące 36.353.895,26 zł

b) wydatki majątkowe 27.787.591,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Załącznik: "Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

3. Załącznik: "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększa się do kwoty 27.010.338,54 zł z tego:

a) wydatki bieżące 1.375.421,54 zł

b) wydatki majątkowe 25.634.917,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 5, 5a, 5b, do niniejszej uchwały

§ 3. Załącznik: "Dotacje celowe w 2012 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ludwik Kubicki


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »