| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/13/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4, art. 42 i   art. 61 ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn zm.), art. 211 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.), uchwala się co następuje:  

§   1.   1.   Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok o   kwotę 23.000zł zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok o   kwotę 23.000zł zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Załącznik nr 3   „Zadania inwestycyjne roczne w   2012 r. ” do Uchwały nr XIV/1/2011 Rady Miejskiej w   Starachowicach z   dnia 29 grudnia 2011r. w   sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok z   późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Zbigniew   Rafalski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/13/2012
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/13/2012
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/13/2012
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Po otwarciu ofert na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka ulicy Kanałowej” okazało się, iż kwota zarezerwowana w   budżecie na ten cel jest niewystarczająca. Kwota w   dyspozycji (200.000zł) wynika z   zawartego w   dniu 30.06.2010r. porozumienia trójstronnego NOMI/Powiat/Gmina.  

              Niedobór środków finansowych w   odniesieniu do najtańszej oferty wyniósł ok.  
20.000zł. Dodatkowo należy przewidzieć wynagrodzenie jakie otrzyma zatrudniony inspektor nadzoru na  czas prowadzenia robót budowlanych – szacowany  koszt  wynosi 3.000zł.  

Zatem, całkowita kwota umożliwiająca rozpoczęcie inwestycji wynosi 23.000zł.  

              Firma NOMI – jako podmiot najbardziej zainteresowany wykonaniem odcinka ulicy Kanałowej- zobowiązała się przekazać brakującą kwotę w   formie darowizny.  

              Niniejszą uchwałą proponuje się zwiększyć plan dochodów o   kwotę 23.000zł z   tytułu darowizny od firmy NOMI na wykonanie odcinka ulicy Kanałowej (dział 600, rozdział 60016, § 0960) oraz zwiększyć plan wydatków na zadanie  pn. „Przebudowa odcinka ulicy Kanałowej ” o   23.000 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050), aby możliwe było rozstrzygnięcie przetargu.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PROMAG S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »