| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/117/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku

z dnia 28 września 2012r.

W sprawie zmian w statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15, art. 40 ust. 2, pkt. 2   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591, z   późn. zm.) art.11 ust.2 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r.Nr 157, poz.124 z   późn. zm.),art.110 ust.1 ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (tj. Dz. U. z   2009r. Nr 175, poz.1362 z   późn. zm.) Rada Miejska w   Wąchocku uchwala co następuje:  

§ 1.  

W uchwale Nr VII /31/2011 Rady Miejskiej w   Wąchocku z   dnia 31 marca 2011r.w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Wąchocku, zmienionej uchwałą Nr XIX /85/2012 z   dnia 24 lutego 2012r., wprowadza się następujące zmiany:  

1.   W §4 ust.1, po pkt. 19 dodaje się pkt. 20 w   brzmieniu :,,sporządzenie oceny zasobów pomocy społecznej w   oparciu o   analizę lokalnej sytuacji społecznej i   demograficznej”.  

2.   W §4 ust 3, po pkt.5 dodaje się pkt. 6   w brzmieniu ,,prowadzenie i   rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z   zaburzeniami psychicznymi”.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Wąchock.  

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Wąchocku  


mgr inż.   Robert   Janus

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »