| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/106/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Solec-Zdrój

Na podstawie art. 3   ust. 1   art. 18 ust. 2   pkt 1, art. 22 i   art. 40 ust. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172. poz. 1441; 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz. 1218; 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; poz. 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 124; 2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; 2012 r. poz.567)Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:  

§   1.   W jednolitym tekście Statutu Gminy Solec-Zdrój przyjętym przez Radę Gminy Solec- Zdrój uchwałą Nr III/8/2010 z   28 grudnia 2010 roku w   sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Solec-Zdrój wprowadza się następujące zmiany: 1. w   § 43 skreśla się punkt 5   i 6   2. w   § 43 punkt 1   otrzymuje brzmienie: „Zespół Szkół w   Solcu-Zdroju”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty opublikowania.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Czesław   Stępień

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Atos

Międzynarodowy lider w branży usług informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »