| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/203/2012 Rady Gminy Górno

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/2012 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Górnie na rok 2012

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.41 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 , poz. 473 z późn. zm.) oraz art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2012.124 j.t. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Górnie na rok 2012r. zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/110/2012 z dnia 27 stycznia 2012r., (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2012 r. poz. 760). W rozdziale V zwiększa się koszt zadania 3 o kwotę 1251,00 zł ., a tym samym zmniejsza się łączny koszt zadania 4 działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi . Po dokonanych zmianach koszt zadania 3 wynosi 38459,10zł. natomiast koszt zadania 4 wynosi 28749,00zł .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górno.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.


Uzasadnienie

Z związku z pozostającą kwotą 1251,00 zł . na paragrafie 2820 rozdziału 85154 Komisja postanowiła zwiększyć paragraf 4300 rozdziału 85153 o tę kwotę . Zatem mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy


Władysław Kowalczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »