| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/110/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu

z dnia 22 października 2012r.

w sprawie podziału miasta i gminy Skalbmierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 419 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r.   Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w   związku z   art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) Rada Miejska w   Skalbmierzu działając na wniosek Burmistrza Miasta i   Gminy Skalbmierz uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału miasta i   gminy Skalbmierz na 15 jednomandatowych okręgów  wyborczych.  

§   2.   Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w   każdym okręgu wyborczym określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skalbmierz.  

§   4.   Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Kielcach II.  

§   5.   Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Miejskiej w   Skalbmierzu i   kadencji Burmistrza Miasta i   Gminy Skalbmierz, następujących po kadencji, w   trakcie której uchwała weszła w   życie.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia po podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty w   gminie Skalbmierz.  

§   7.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§   8.   Na niniejszą uchwałę wyborcom, w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Kielcach II, w   terminie 5   dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  


Załącznik do Uchwały Nr XXII/110/2012
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 22 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z   zapisami art. 419 § 2   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r.  Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112 ze zm.) do kompetencji Rady Miejskiej należy dokonanie podziału miasta i   gminy Skalbmierz na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i   numerów oraz liczby radnych wybieranych w   każdym okręgu wyborczym. Rada Miejska dokonuje w/w podziału na wniosek Burmistrz Miasta i   Gminy.  

Rada Miejska zgodnie z   art. 13 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 113 ze zm.) zobowiązana jest dokonać podziału w   terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w   życie tej ustawy tj. do dnia 1   listopada 2012r.  

W związku z   tym podjęcie uchwały stało się konieczne.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Goc

Dyrektor Handlowy w firmie Janpol

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »