| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/116/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) i   art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity Dz.U. z   2006r. nr 121, poz. 844 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych.(M.P. z   dnia 14 sierpnia 2012 r., poz 587)  

§   1.   1.   Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i   Gminy Skalbmierz:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w   ewidencji gruntów i   budynków –   0,70 zł od 1   m² powierzchni,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych –  4,51 zł od 1   ha powierzchni,  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,20 zł od 1   m² powierzchni;  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych –  0,40 zł od 1   m² powierzchni użytkowej,  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  16,00 zł od 1   m² powierzchni użytkowej,  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –  10,65 zł od 1   m² powierzchni użytkowej,  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –  4,63 zł od 1   m² powierzchni użytkowej,  

e)   od pozostałych od 1   m² powierzchni użytkowe  

-   w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego-  3,90 zł.  

3)   od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt. 3   i ust. 3-7.  

§   2.   1.   Podatek jest płatny w   czterech ratach w   terminach do dnia : 15 marca,  
15 maja, 15 września i   15 listopada roku podatkowego.  

2.   Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej wpłacają należny podatek bez wezwania za poszczególne miesiące w   terminie do 15 –tego każdego miesiąca roku podatkowego  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013r.  


Uzasadnienie

              Zgodnie z   zapisami Ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r o   podatkach i   opłatach lokalnych (tj. Dz .U .z 2006 r. Nr 121,poz.844) do zadań Rady Miejskiej należy określenie stawek podatku od nieruchomości na poszczególne lata w   tym przypadku na 2013 rok. Dlatego też podjęcie uchwały stało się konieczne.                

                                                                                                                                                         

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Usługi prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »