| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/116/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) i   art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity Dz.U. z   2006r. nr 121, poz. 844 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych.(M.P. z   dnia 14 sierpnia 2012 r., poz 587)  

§   1.   1.   Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i   Gminy Skalbmierz:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w   ewidencji gruntów i   budynków –   0,70 zł od 1   m² powierzchni,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych –  4,51 zł od 1   ha powierzchni,  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,20 zł od 1   m² powierzchni;  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych –  0,40 zł od 1   m² powierzchni użytkowej,  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  16,00 zł od 1   m² powierzchni użytkowej,  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –  10,65 zł od 1   m² powierzchni użytkowej,  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –  4,63 zł od 1   m² powierzchni użytkowej,  

e)   od pozostałych od 1   m² powierzchni użytkowe  

-   w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego-  3,90 zł.  

3)   od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt. 3   i ust. 3-7.  

§   2.   1.   Podatek jest płatny w   czterech ratach w   terminach do dnia : 15 marca,  
15 maja, 15 września i   15 listopada roku podatkowego.  

2.   Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej wpłacają należny podatek bez wezwania za poszczególne miesiące w   terminie do 15 –tego każdego miesiąca roku podatkowego  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013r.  


Uzasadnienie

              Zgodnie z   zapisami Ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r o   podatkach i   opłatach lokalnych (tj. Dz .U .z 2006 r. Nr 121,poz.844) do zadań Rady Miejskiej należy określenie stawek podatku od nieruchomości na poszczególne lata w   tym przypadku na 2013 rok. Dlatego też podjęcie uchwały stało się konieczne.                

                                                                                                                                                         

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »