| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/114/12 Rady Gminy Moskorzew

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie podziału gminy Moskorzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2 , § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 , poz. 113, ze zm. ) Rada Gminy Moskorzew działając na wniosek

Wójta Gminy Moskorzew uchwala , co następuje :

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Moskorzew na 4 stałe obwody glosowania.

§ 2. Numery , granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moskorzew.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I.

§ 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Gminy Moskorzew i kadencji Wójta Gminy Moskorzew, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia po podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Moskorzew.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Na niniejszą uchwałę wyborcom , w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo   wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Kielcach I, w terminie 5 dni od daty  podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty

Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew


Stanisław Paluch


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/114/12
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 28 grudnia 2012 r.

NUMERY , GRANICE ORAZ SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Numer obwodu

Granice obwodu
(sołectwo)

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1


Chlewice
Chlewska Wola
Damiany
Jadwigów
Kolonia Chlewice

Dom Kultury Chlewice
Chlewice ul. 16 stycznia 32

2


Chebdzie
Dalekie
Lubachowy
Moskorzew + miejscowość  Perzyny
Przybyszów

Wiejskie Centrum
Kulturalno -Turystyczne Moskorzew
Moskorzew 97

3


Dąbrówka
Mękarzów

Remiza OSP Mękarzów
Mękarzów 35

4

Tarnawa Góra

Remiza OSP Tarnawa Góra
Tarnawa Góra 26

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »