| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/173/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami);

RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1.

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie  nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 lub w § 3 w zależności od sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 2.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny czyli z podziałem na frakcje opisane w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, wynosi 5 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3.

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane bez selekcji wynosi
10 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i  porządku w gminach Rada Gminy w drodze uchwały dokona wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustali stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

a także opłatę za pojemnik o określonej pojemności.

              W związku z powyższym Rada Gminy Skarżysko Kościelne wybiera metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami określoną w art. 6j ust.1 pkt 1 ww. ustawy tj. „od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość” oraz stawki opłaty, którą Rada Gminy Skarżysko Kościelne ustala za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, jeżeli odpady komunalne sązbierane w sposób selektywny stawki powinny byćniższe.

Główną zaletą wybranej metody jest jej prostota oraz spełnienie zasady„zanieczyszczający płaci”. Opłata będzie pobierana od wszystkich osób wytwarzających odpady komunalne

i zamieszkujących Gminę Skarżysko Kościelne. Metoda ta wydaje się być najbardziej sprawiedliwa

i zrozumiała dla mieszkańców.

              Mając powyższe na uwadze koniecznym jest podjęcie przez Rada Gminy Skarżysko Kościelne  stosownej uchwały w przedmiotowej sprawie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »