| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/176/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 42, ust. 4 w związku z art.204 ust.2 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. z 2011r Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.):

RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXI/128/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym, w załącznika nr 1 do w/w statutu w wykazie komórek organizacyjnych  Zakładu, dopisuje się punkt 14 o brzmieniu:

„ 14. Poradnia pielęgniarki opieki długoterminowej domowej”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie

Ustawa 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. z 2011r Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) nakłada obowiązek nadania przez Radę Gminy statutu zakładu opieki zdrowotnej regulującego jego zakres działania.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym wystąpił do Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z ofertą na przyznanie kontraktu na finansowanie w/w świadczeń w związku z powyższym konieczna jest aktualizacja statutu – wykazu komórek organizacyjnych zakładu. Świadczenia pielęgniarki opieki długoterminowej domowej są zgodne z zakresem świadczeń realizowanych przez zakład w ramach swoich zadań statutowych.

W związku z powyższym w/w zmiana  do statutu jest zasadna.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bogacz Bartoszewicz Kancelaria Radców Prawnych

Obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »