| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/152/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 20 grudnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 i art.9 ustawy
z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2001r. Nr 97 poz. 1050, z póżn. zm.), art.33a ust.3 i art.34a ust. 2 ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) oraz art. 46 ust. 1 pkt 6), 9) lit „c”, 10) i 11) ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz.13 z późn. zm.)- Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/100/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2011r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 197, poz. 2296) w załączniku do uchwały w rozdziale III w §5 wyrazy: „Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uprawnieni są pasażerowie, należące do którejkolwiek z niżej wymienionych grup:” zastępuje się wyrazami: „Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uprawnieni są pasażerowie będącymi mieszkańcami Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, należące do którejkolwiek z niżej wymienionych grup:”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w prasie lokalnej oraz zostanie rozplakatowana
w autobusach komunikacji miejskiej i punktach sprzedaży biletów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z początkiem miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Janusz Wojciech Kotasiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »