| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/213/2012 Rady Gminy w Obrazowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2012 rok

Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r.Nr.142 poz.1591 z   póź.zmianami/ oraz art.211, art.212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych /Dz.U.Nr.157, poz.1240z póź.zm./ Rada Gminy w   Obrazowie uchwala ;  

§   1.  

I.   Zwiększa dochody budżetowe o   kwotę - 208 755 zł.  

-   w dziale 758 rozdz.75802 § 2750 o   kwotę - 20 679 zł.  

-   w dziale 801 rozdz.80101 § 0830 o   kwotę - 700 zł.  

-   w dziale 900 rozdz.90095 § 6207 o   kwotę - 187 376 zł.  

II.   Zmniejsza dochody budżetowe o   kwotę - 1   289 zł.  

-   w dziale 921 rozdz.92109 § 2717 o   kwotę - 1   289 zł.  

III.   Zwiększa wydatki budżetowe o   kwotę - 106 019 zł.  

-   w dziale 010 rozdz.01095 § 4270 o   kwotę - 5   000 zł.  

-   w dziale 400 rozdz.40095 § 4210 o   kwotę - 5   000 zł.  

-   w dziale 400 rozdz.40095 § 4260 o   kwotę - 13 830 zł.  

-   w dziale 600 rozdz.60016 § 6050 o   kwotę - 32 821 zł.  

-   w dziale 750 rozdz.75023 § 4210 o   kwotę - 12 679 zł.  

-   w dziale 750 rozdz.75023 § 4300 o   kwotę - 8   000 zł.  

-   w dziale 751 rozdz.75101 § 4010 o   kwotę - 4   zł.  

-   w dziale 751 rozdz.75101 § 4110 o   kwotę - 1   zł.  

-   w dziale 751 rozdz.75101 § 4120 o   kwotę - 1   zł.  

-   w dziale 754 rozdz.75412 § 4210 o   kwotę - 5   000 zł.  

-   w dziale 754 rozdz.75412 § 6050 o   kwotę - 10 000 zł.  

-   w dziale 801 rozdz.80101 § 4210 o   kwotę - 700 zł.  

-   w dziale 801 rozdz.80106 § 2590 o   kwotę - 695 zł.  

-   w dziale 900 rozdz.90015 § 6050 o   kwotę - 5   000 zł.  

-   w dziale 900 rozdz.90095 § 4210 o   kwotę - 6   000 zł.  

-   w dziale 921 rozdz.92109 § 4279 o   kwotę - 1   288 zł  

IV.   Zmniejsza wydatki budżetowe o   kwotę - 26 818 zł.  

-   w dziale 751 rozdz.75101 § 4110 o   kwotę - 2   zł.  

-   w dziale 751 rozdz.75101 § 4120 o   kwotę - 2   zł.  

-   w dziale 801 rozdz.80106 § 4810 o   kwotę - 695 zł.  

-   w dziale 900 rozdz.90017 § 4210 o   kwotę - 5   000 zł.  

-   w dziale 900 rozdz.90017 § 4270 o   kwotę - 13 830 zł.  

-   w dziale 900 rozdz.90095 § 4300 o   kwotę - 6   000 zł.  

-   w dziale 921 rozdz.92109 § 4277 o   kwotę - 1   289 zł.  

V.   Brak treści  

1)   Zmniejsza się deficyt budżetowy o   kwotę 128 265 zł . Aktualnie deficyt budżetowy gminy wynosi 1   909 185 zł. Deficyt budżetowy pokryty zostanie przychodami z   kredytów w   kwocie 940 660 zł. oraz z   części nadwyżki budżetowej z   lat ubiegłych w   kwocie 968 525 zł. pozostałą część nadwyżki z   lat ubiegłych w   kwocie 128 265 zł. przeznacza się na udzielenie z   budżetu pożyczek długoterminowych Wolne środki w   kwocie 125 724 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zgodnie z   załącznikiem Nr.1 Przychody i   rozchody budżetu w   2012 roku. do niniejszej uchwały.  

2)   W $ 10 uchwały Rady Gminy w   Obrazowie Nr.XVII/110/2011 z   dnia 28.12.2011 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2012 rok ze zmianami dodaje się pkt.3 w   brzmieniu;  

-   upoważnia się Wójta do udzielenia z   budżetu gminy pożyczek długoterminowych dla stowarzyszeń w   kwocie 128 265 zł..  

3)   Załącznik Nr.1 do uchwały Rady Gminy w   Obrazowie Nr.XXXII/197/12 z   dnia 29.11.2012 r. „Zadania inwestycyjne roczne w   2012 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z   załącznikiem Nr.2 do niniejszej uchwały.  

4)   Załącznik Nr.10 do uchwały Rady Gminy w   Obrazowie Nr.XVII/110/11 z   dnia 28.12.2011 r. „Dotacje podmiotowe w   2012 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z   załącznikiem Nr.3 do niniejszej uchwały  

5)   Załącznik Nr.1 do uchwały Nr.XXX/186/ 2012 Rady Gminy w   Obrazowie z   dnia 27.09.2012 r „.Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok „ otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z   załącznikiem Nr.4 do niniejszej uchwały  

6)   Załącznik Nr.2 do uchwały Nr.XXX/186/2012 Rady Gminy w   Obrazowie z   dnia 27.09.2012 r. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2012 roku „ otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z   załącznikiem Nr.5 do niniejszej uchwały  

§   2.   Zmiany powyższe dokonuje się w   wyniku ;  

-   wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków oraz zmian kwot dofinansowania ,  

-   przeniesień planów wydatków między działami  

§   3.   Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/213/2012
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/213/2012
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/213/2012
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

nr 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/213/2012
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

nr 4  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/213/2012
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

nr 5  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »