| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/6/2013 Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Koneckiego

Na podstawie art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. , z 2001 r. Nr 28, poz. 319 , z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 , z 2009 Nr 114, poz. 946) oraz art. 2 ust. 4 i art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r.Nr 142 poz.1592 , z 2002r. Nr 23, poz.220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz. 1271 , Nr 200 poz. 1688 , Nr 214 poz. 1806 , z 2003r. Nr 162 poz. 1568 , z 2004r. Nr 102 poz.1055 , z 2007r. Nr 173 poz. 1218 , z 2008r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 92, poz. 753 , Nr 157, poz. 1241 , z 2010r. Nr 28, poz. 146 , Nr 40, poz. 230 , Nr 106, poz. 675 , z 2011r. Nr 21, poz. 113 , Nr 149, poz. 887 oraz Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W Statucie Powiatu Koneckiego przyjętego Uchwałą Nr XI/65/2007 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenie Statutu Powiatu Koneckiego zmienionym Uchwałą Nr XIII/18/2008 Rady Powiatu w Końskich z dnia 12 marca 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść §42 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
"2. W skład Zarządu wchodzą: Starosta jako przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie dwóch osób. Ze Starostą i Wicestarostą nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.";

2) w §47 ust. 5 po wyrazie Zarządu skreśla się kropkę i dopisuje treść w brzmieniu: "obecni na posiedzeniu.",

2. Zmienia się wykaz jednostek organizacyjnych powiatu stanowiący załączniknr 1 do Statutu Powiatu Koneckiego, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Powiatu w Końskich


Wiesław Skowron


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/6/2013
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych powiatu koneckiego

1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich

3. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Końskich

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, w skład którego wchodzą:

- Technikum Nr 1 w Końskich

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Końskich

- Technikum Uzupełniające Nr 1 w Końskich

- Szkoła Policealna Nr 1 w Końskich

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich, w skład którego wchodzą:

- Technikum Nr 2 w Końskich

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Końskich

- Technikum Uzupełniające Nr 2 w Końskich

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Końskich

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich, w skład którego wchodzą:

- Technikum Nr 3 w Końskich

- Szkoła Policealna Nr 3 w Końskich

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie,w skład którego wchodzą:

- Liceum Ogólnokształcące w Stąporkowie

- Technikum w Stąporkowie

- Szkoła Policealna w Stąporkowie

8. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy, w skład którego wchodzą:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Baryczy

- Publiczne Gimnazjum Specjalne w Baryczy

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Baryczy

9. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Końskich

10. Bursa Szkolna w Końskich

11. Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

13. Dom Pomocy Społecznej w Końskich

14. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej

15. Placówka Rodzinna w Brodach

16. Placówka Rodzinna w Kawęczynie

17. Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich

18. Powiatowy Urząd Pracy w Końskich

19. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie


Uzasadnienie

Zmiany Statutu Powiatu obejmują dostosowanie składu Zarządu Powiatu po rezygnacji z funkcji etatowego członka Zarządu, doprecyzowanie sposobu podpisywania uchwał Zarządu Powiatu oraz aktualizację wykazu jednostek organizacyjnych powiatu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »