| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/256/2013 Rady Gminy Iwaniska

z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie podziału Gminy Iwaniska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 par.2, par.11 i par. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 ze zm.) w związku z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzajace ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz. 113 ze zm.) Rada Gminy Iwaniska działajac na wniosek Wójta uchwala co następuje :

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Iwaniska na 6 stałych obwodów głosowania .

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

§ 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Gminy i kadencji Wójta Gminy następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia po podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Iwaniska.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Kielcach II, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Piotr Kidoń

Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/256/2013
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 25 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Przepis art. 12 paragrafu 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.-Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21,poz.112 ze zm.) upoważnia Radę Gminy do dokonania, poprzez podjęcie stosownej uchwały, podziału gminy na stałe obwody głosowania , a obowiązek dokonania przedmiotowego podziału wynika z treści art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r - Przepisy wprowadzajace ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz. 113 ze zm.). Dotychczas w Gminie Iwaniska utworzone było 6 obwodów głosowania . W związku z dokonaniem podziału gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, konieczne jest dokonanie zmian granic obwodów głosowania .Wynika to przede wszystkim z istniejących na terenie Gminy warunków miejscowych , które są determinatorem prawidłowego przebiegu procesu wyborczego.W dwóch przypadkach konieczne jest dokonanie podziału okręgów wyborczych na 2 obwody głosowania ze względu na specyfikę warunków miejscowych .W okręgu nr 2 sołectwa Nowa Łagowica i Stara Łagowica położone są w znacznej odległości od siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Wygiełzowie.Całkowity brak bezpośrednich połączeń komunikacyjnych pomiędzy tymi miejscowościami w sposób istotny ogranicza i utrudnia dotarcie do lokalu wyborczego mieszkańcom, szczególnie osobom niepełnosprawnym i starszym.Taka sama sytuacja dotyczy okręgu wyborczego nr 14 złożonego z miejscowości Kujawy i Kamieniec.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »