| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/217/2013 Rady Gminy Tuczępy

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/180/2012 z dnia 9 listopada 2012r., Rady Gminy Tuczępy w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuczępy oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 , art. 43 ust. 2 pkt 3 i ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się treść § 7. 1. ppkt 2) posiadający brzmienie :

sale lekcyjne:

- stawka 15,00 zł za godzinę zegarową dla podmiotów wynajmujących salę lekcyjną dla prowadzenia zajęć dydaktyczno- oświatowych,

- stawka 30,00 zł za godzinę zegarową dla innych celów niż dydaktyczno-oświatowe;na zapis brzmiący następująco;.

sale lekcyjne:

- stawka 10,00 zł za godzinę zegarową dla podmiotów wynajmujących salę lekcyjną dla prowadzenia zajęć dydaktyczno- oświatowych w grupach,

- stawka 5,00 zł za godzinę zegarową dla podmiotów wynajmujących salę lekcyjną dla prowadzenia indywidualnych zajęć dydaktyczno- oświatowych ,

- stawka 30,00 zł za godzinę zegarową dla innych celów niż dydaktyczno-oświatowe;.

§ 2.

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczępy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Gozdek


Uzasadnienie

Mając na względzie stworzenie korzystniejszych warunków dla zapewnienia dzieciom i młodzieży pogłębiania wiedzy i rozwoju zainteresowań i pasji , które mogą realizować w ramach dodatkowych komercyjnych zajęć pozalekcyjnych takich jak; nauka języków obcych, nauka gry na instrumentach muzycznych itp. biorąc pod uwagę możliwości finansowe rodziców jak również realia rynku lokalnego dla świadczenia tego rodzaju usług należało podjąć stosowną uchwałę.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »