| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/284/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm ) w związku z art.34 ust.1 pkt 3 oraz art.68 ust.1 pkt 7 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XLVI/395/06 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Jędrzejowie: Nr LIII/400/10 z dnia 29 stycznia 2010r., Nr V/20/11 z dnia 17 lutego 2011 roku oraz  Nr XVI/157/12 z dnia 1 marca 2012 roku,  § 4 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

1) przy sprzedaży lokali mieszkalnych bonifikata wynosi 98%.

§ 2. Ustalona bonifikata określona w § 1 niniejszej uchwały obowiązuje  do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, ponadto będzie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Paweł Błaszkiewicz


Uzasadnienie

Od 2009 do 2012 roku włącznie obowiązywała przy sprzedaży lokali na rzecz najemców bonifikata 98%, co spowodowało duże zainteresowanie wykupem lokali.

Zostało sprzedanych na rzecz najemców w sumie  256 lokali. Do sprzedaży pozostało jeszcze  104 lokale.

Ponieważ z różnych względów nie wszyscy zainteresowani zdążyli lokale wykupić i nadal jest zainteresowanie wykupem z bonifikatą 98 %, zasadne jest przedłużenie działania tej uchwały na 2013 rok.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »