| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/177/13 Rady Gminy Samborzec

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/173/13 z dnia 22 stycznia 2013 roku- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit.i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 217 pkt 1, art. 222 ust. 1 i ust 2, art. 235, art. 236, art. ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Samborzec uchwala, co następuje:

§ 1. W § 2 uchwały skreśla się pkt 2. [„Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę….0 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2)].

§ 2. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „ Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 600 000,00 zł z przeznaczeniem na :

- spłatę rat kredytów w kwocie 1 600 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 700 000,00 zł;

Rozchody budżetu w wysokości 2 300 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:

Zmniejszenie planu w Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6630 o kwotę 920 493,63 zł;

Zwiększenie planu w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6630 o kwotę 900 493,63 zł (refundacja);

Dz . 600 Rozdz. 60016 § 6630 o kwotę 20 000,00 zł ( dotacja na

przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych).

§ 4. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w 2013 roku do

kwoty 50 000 złotych, w tym na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 50 000 złotych.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Samborzec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Piątek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »