| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/256/13 Rady Miejskiej w Kunowie

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Gminy Kunów w wyniku ich podziału

Na podstawie art. 98a ust.1 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z   2010r. Nr 102, poz. 651 z   późn. zm./ oraz art.18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym /Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591, z   późn. zm./ Rada Miejska w   Kunowie uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w   wyniku jej podziału, dokonywanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, w   wysokości 25% różnicy wartości nieruchomości.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy w   Kunowie.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w   dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kunowie  


Roman   Wójcik


Uzasadnienie

Uchwała dotyczy wprowadzenia na podstawie art. 98a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z   2010r. Nr 102, poz. 651 z   późn. zm./ opłaty adiacenckiej. Burmistrz może ustalić, w   drodze decyzji, opłatę adiacencką, jeżeli w   wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość. Wysokość stawki procentowej opłaty ustala rada gminy w   drodze uchwały, w   wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w   terminie 3   lat od dnia, w   którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o   podziale stało się prawomocne. Fakt wzrostu nieruchomości stwierdza uprawniony rzeczoznawca majątkowy, który określa wartość nieruchomości przed i   po podziale.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »