| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/179/2013 Rady Gminy w Mircu

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie: zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Mircu

Na podstawie art. 40  ust. 2 pkt 4 i art. 41ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz zgodnie z założeniami programu „Moje Boisko – Orlik 2012” Rada Gminy w Mircu uchwala co następuje :

§ 1.               Kompleks boisk sportowych  powstały w ramach programu ‘Moje Boisko Orlik 2012”, będzie obiektem ogólnodostępnym i bezpłatnym dla wszystkich mieszkańców Gminy Mirzec.

§ 2.               Ustala się Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Mircu, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3.               Regulamin, o którym mowa w § 2, podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mirzec, w widocznym miejscu na terenie obiektu sportowego w Mircu oraz na stronie www.mirzec.pl

§ 4.               Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi ZOEASiP w Mircu, który jest Administratorem obiektu.

§ 5.               Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Seweryn


Załącznik do Uchwały Nr XXX/179/2013
Rady Gminy w Mircu
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  Rada  Gminy jest uprawniona do ustalania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów

i urządzeń użyteczności publicznej.

Kompleks boisk sportowych "Orlik 2012 przekazany Zarządzeniem  Wójta Gminy Mirzec Nr 0050.4.2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie przekazania w administrowanie Zespołowi Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu, Mirzec Stary 9 kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Miejscowości Mirzec, działka 2656/29, obręb geodezyjny Mirzec II, wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” ZOEASiP w administrowanie, stanowi własność komunalną Gminy Mirzec i jest obiektem użyteczności publicznej.

Służy mieszkańcom gminy, w tym uczniom szkół, dzieciom i młodzieży, klubom sportowym, grupom zorganizowanym i osobom fizycznym do przeprowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym prowadzenia rozgrywek sportowych. Z tych tez względów należy określić regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012". Przedłożony projekt uchwały zawiera właśnie taki regulamin. Wobec powyższego przyjęcie proponowanej

uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »