| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/291/13 Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie zwolnienia nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych sołectwa Skrzypiów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.6k ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz.391 ze zm.) Rada Miejska w Pińczowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zwolnić nieruchomości zamieszkałe położone w granicach administracyjnych sołectwa Skrzypiów od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych w § 2 i 3 uchwały Nr XXXII/254/12 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty.

2. Warunkiem zwolnienia od opłaty, o którym mowa w ust.1 jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie


Jan Radkiewicz


Uzasadnienie

Zgodnie z art.6k ust.4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., 391 ze zm.) Rada Gminy może wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, o których mowa w art.6c ust.1.

Realizując dyspozycję zawartą w wyżej przytoczonej ustawie Rada Miejska w Pińczowie podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnienia nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach sołectwa Skrzypiów od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod warunkiem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Uzasadnieniem do zastosowania zwolnienia są uciążliwości dla mieszkańców związane z istniejącym składowiskiem odpadów komunalnych w Skrzypiowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »