| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/170/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /Dz.U. z   2001 roku Nr 142, poz.1591 z   późn. zm./  oraz art.211, 212 i   art.222 ust.2 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 o   finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1240 z   późn.zm./,   Rada Miejska w   Koprzywnicy uchwala, co następuje   :  

§   1.   1.   Zwiększa  się dochody  budżetu o   kwotę   240.354   zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

2.   Zwiększa  się wydatki  budżetu o   kwotę   240.354   zł,  zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

§   2.   W uchwale budżetowej Nr XXX/162/2013  Rady Miejskiej w   Koprzywnicy z   dnia 25 stycznia 2013 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1.   załącznik Nr 3   – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do     poniesienia w   2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały.  

2.   załącznik Nr 4   – Zadania inwestycyjne roczne w   2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik     Nr 4   do niniejszej uchwały.  

3.   załącznik Nr 5   – Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2013 r.     otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5   do niniejszej uchwały.  

4.   załącznik Nr 7   – Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji     rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2013 r. otrzymuje brzmienie     jak załącznik Nr 6   do niniejszej uchwały.  

5.   załącznik Nr 10 – Dotacje celowe w   2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7   do niniejszej uchwały.  

6.   załącznik Nr 9   – Dotacje podmiotowe w   2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i   Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/170/2013
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/170/2013
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/170/2013
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/170/2013
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/170/2013
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/170/2013
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/170/2013
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/170/2013
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »