| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/129/13 Rady Gminy w Imielnie

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.211, art.212, art.214 pkt 1, 2, art. 235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/125/13 Rady Gminy w Imielnie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Imielno na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 do w/w uchwały:Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę -20.225,57w tym: w dziale 853 rozdz. 85395 § 2009 o kwotę -       225,57 w dziale 600 rozdz. 60017 § 6280 o kwotę -  20.000,00Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę -22.937,00w tym: w dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę -    2.937,00 w dziale 600 rozdz. 60017 § 6260 o kwotę -  20.000,00

2) w załączniku Nr 2 do w/w uchwały:Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę126.187,00w tym: w dziale 801 rozdz. 80101 § 4040 o kwotę -     2.937,00 w dziale 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę -   20.000,00 w dziale 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę -        400,00 w dziale 853 rozdz. 85395 § 4177 o kwotę - 102.000,00 w dziale 750 rozdz. 75023 § 4430 o kwotę -        500,00 w dziale 754 rozdz. 75412 § 4260 o kwotę -        350,00Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę173.438,55w tym: w dziale 600 rozdz. 60017 § 6050 o kwotę      20.000,00 w dziale 852 rozdz. 85219 § 3030 o kwotę -         400,00 w dziale 853 rozdz. 85395 § 4219 o kwotę -         225,57 w dziale 853 rozdz. 85395 § 4217 o kwotę -      6.448,61 w dziale 853 rozdz. 85395 § 4227 o kwotę -   10.560,00 w dziale 853 rozdz. 85395 § 4247 o kwotę -     3.000,11 w dziale 853 rozdz. 85395 § 4307 o kwotę - 114.127,43 w dziale 750 rozdz. 75023 § 4480 o kwotę -        500,00 w dziale 754 rozdz. 75412 § 4040 o kwotę -        350,00 w dziale 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę -   17.826,83

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Kukuryk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »