| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG - XXIX / 245 / 13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na Terenie Gminy Sitkówka-Nowiny"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami), Rada Gminy Sitkówka-Nowiny uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się gminny "Program Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na Terenie Gminy Sitkówka-Nowiny" - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG - XII/89/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na Terenie Gminy Sitkówka-Nowiny".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Nowaczkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr RG - XXIX / 245 / 13
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W związku z problemem niekontrolowanego przyrostu populacji zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, a co za tym idzie zwiększania się problemu bezdomności zwierząt domowych, wystąpiła konieczność sporządzenia i wdrożenia do realizacji, dostosowanego do aktualnych warunków, „Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na Terenie Gminy Sitkówka-Nowiny", który precyzuje zasady oraz formy działań mających na celu przeciwdziałanie bezdomności wśród zwierząt. Zgodnie z zapisami art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami) niniejszy Program został w ustawowym terminie poddany konsultacji i zaopiniowaniu przez zarządców obwodów łowieckich, organizację, której statutowym celem jest obrona zwierząt oraz właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii. Program został pozytywnie i bez uwag zaopiniowany przez Krakowskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami, Koło Łowieckie nr 13 „Ryś”, Koło Łowieckie nr 5 „Leśników”. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach wskazał w swojej opinii na ewentualną mozliwość określania w Programach podmiotów prowadzących schroniska dla bezdomnych zwierząt, dokonujących wyłapywania, zakładów leczniczych oraz gospodarstw rolnych, które posiadają umowę z Gminą. Ze względu na to, że poszczególne usługi, realizowane w ramach Programu, wykonywane są w oparciu o stosowne umowy cywilne, przez wykonawców wyłanianych na podstawie zasad określonych w Prawie zamówień publicznych, brak jest podstaw umożliwiających jednoznaczne wskazywanie podmiotów świadczących te usługi, a tym samym umieszczenie ich w Programach będących częścią uchwały Rady Gminy. Biorąc pod uwagę uzyskane pozytywne opinie dotyczace zaplanowanych działań w zakresie ograniczania bezdomności zwierząt oraz ich ochrony podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Nowaczkiewicz

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Emilia Stawicka

Specjalista w obsłudze księgowej i kadrowo-płacowej firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »