| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/185/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy w Wojciechowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co kwartał. Opłata będzie sumą należnych opłat za trzy miesiące a wnoszona będzie do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Wojciechowicach w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu Oddział w Bidzinach: 09 9434 1054 2008 1875 0989 0003.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie

do Uchwały XXVIII/185/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. (Dz. U. z 11 kwietnia 2012r. poz. 391 z późn. zm.), opracowany został projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Zgodnie z art. 6l w/w ustawy, Rada Gminy jest obowiązana podjąć uchwałę w przedmiotowej sprawie. Zaproponowany w projekcie kwartalny termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest najbardziej racjonalny dla przeciętnego mieszkańca, któremu zdecydowanie łatwiej jest wygospodarować mniejszą kwotę.

Wobec powyższego, w projekcie uchwały zostało zaproponowane kwartalne uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata będzie sumą należnych opłat za trzy miesiące a wnoszona będzie do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał.

.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »