| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/273/2013 Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Końskie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. a, pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.   U.   z   2001   r. Nr 142, poz. 1591, z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.   1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z   2007   r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr   106, poz.   675, z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.   1281, z   2012 r. poz. 567, z   2013 r. poz. 153) oraz art. 68 ust. 1   pkt 7, ust. 1b ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z   2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr   155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z   2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z   2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529) - Rada Miejska w   Końskich uchwala, co następuje:  

§   1.   Wyraża się zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Końskie wraz ze sprzedażą albo oddaniem w   użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na rzecz najemców, którzy korzystają z   pierwszeństwa w   nabyciu lokali, zgodnie z   przepisami art. 34 ust. 1   pkt   3   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami.  

§   2.   Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych oraz od pierwszej opłaty z   tytułu oddania w   użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu albo od ceny udziału w   prawie własności gruntu, na rzecz najemców, w   następującej wysokości:  

1)   w budynkach wybudowanych po 1945 r. - w   wysokości 80%;  

2)   w budynkach wybudowanych przed 1945 r. - w   wysokości 90%.  

§   3.   Powyższe zasady dotyczą wniosków złożonych od dnia wejścia w   życie uchwały do dnia 31 grudnia 2014 r.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Końskie.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Zbigniew   Kowalczyk


Uzasadnienie

Zgodnie z   przepisem art. 68 ust. 1   pkt 7   ustawy o   gospodarce nieruchomościami z   dnia 21 sierpnia 1997   r. właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z   art. 67 ust. 3, na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny.  

W czasie obowiązywania okresowych promocji na sprzedaż lokali mieszkalnych, w   latach 2010-2012 sprzedano na rzecz najemców ok. 160 mieszkań. Ostatnia Uchwała Nr VI/61/2011 Rady Miejskiej w   Końskich z   dnia 19 maja 2011 roku   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i   zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali w   budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Końskie   dotyczyła wniosków złożonych do 31 grudnia 2012 roku. Obecnie nadal istnieje duże zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych na promocyjnych zasadach. Właściciele lepiej i   skuteczniej zadbają o   mieszkania niż najemcy.  

Promocja ma charakter okresowy. Jej przedłużenie jest w   gestii Rady Miejskiej w   Końskich i   będzie zależało od zainteresowania wykupem mieszkań. Po upływie okresu promocji będzie obowiązywać Uchwała Rady Miejskiej w   Końskich z   dnia 11 marca 1999 r. Nr IV/52/99   w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych w   budynkach wielomieszkaniowych, stanowiących własność Gminy Końskie,   zmieniona Uchwałą Nr VI/73/99 Rady Miejskiej w   Końskich z   dnia 29 kwietnia 1999 r., Uchwałą Nr XX/267/2001 Rady Miejskiej w   Końskich z   dnia 21 czerwca 2001 r. oraz Uchwałą Nr IV/38/2003 Rady Miejskiej w   Końskich z   dnia 27 lutego 2003 r.  

W związku z   powyższym podjęcie wyżej wymienionej uchwały jest słuszne i   zasadne.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Konarzewska-Żuczek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »