| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy w Waśniowie

z dnia 13 marca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj.  Dz. U. z 2012r. poz. 391), art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy w Waśniowie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się, że pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości składa w terminie do 30 kwietnia 2013r.

§ 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zostać złożona za pomocą określonego wzoru deklaracji zamieszczonego w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Waśniów oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Waśniów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waśniów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Waśniowie


Mirosław Chamera


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/173/2013
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 13 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »