| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/171/2013 Rady Gminy Słupia

z dnia 2 kwietnia 2013r.

w sprawie: dokonania zmiany w Uchwale Nr XX/142/2012 z dnia 3 grudnia 2012r.dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Słupia

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z   2012 r. poz. 567) oraz art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 4-7 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 i   Nr 228, poz. 13 i   Nr 228, poz. 1368 uchwala się, co następuje:  

§   1.   Określa się przystanki komunikacyjne, których zarządzającym jest Gmina Słupia zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Pozostałe zapisy Uchwały Nr XX/142/2012 z   dnia 3   grudnia 2012 pozostają bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  


Uzasadnienie

Wejście w   życie z   dniem 01.03.2011r. ustawy o   publicznym transporcie zbiorowym nałożyło na gminy nowe obowiązki związane z   organizacją publicznego transportu zbiorowego, w   tym również z   przystankami. W   celu wykonania tych obowiązków istnieje potrzeba określenia w   drodze uchwały Rady Gminy przystanków komunikacyjnych na terenie gminy których zarządzającym jest gmina oraz warunków i   zasad korzystania z   nich przez przewoźników. Zmiana Załącznika Nr 1   Uchwały Nr XX/142/2012 z   dnia 3   grudnia 2012r. dotyczy uzupełnienia o   nazwy przystanków. Z   uwagi na konieczność wprowadzenia nazw poszczególnych przystanków, zgodnie z   zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego w   Kielcach, niezbędnym staje się dokonanie zmiany treści załącznika Nr 1, Wejście w   życie niniejszej uchwały nie spowoduje skutków społecznych, gospodarczych i   finansowych, gdyż dotychczas Gmina Słupia we własnym zakresie utrzymuje te przystanki. Ponadto będzie można podjąć uchwałę Rady Gminy Słupia w   sprawie ustalenia stawki za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Słupia.  


Załącznik do Uchwały Nr XXV/171/2013
Rady Gminy Słupia
z dnia 2 kwietnia 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupia, których zarządcą jest Gmina Słupia  

 

Lp.  

Miejscowość  

Lokalizacja  

Rodzaj drogi  
   

Nazwa przystanku  

1  

Budzisław  
01  

Przy posesji nr 49  

Droga powiatowa  
0401  

BUDZISŁAW / 0401 / 01  

2  

Budzisław  
02  

Przy posesji nr 49  

Droga powiatowa  
0401  

BUDZISŁAW / 0401 / 02  

3  

Mnin  
01  

k. kościoła    

Droga powiatowa  
0396  

MNIN / 0396 (kościół) / 01  

4  

Mnin  
02  

k. kościoła    

Droga powiatowa  
0396  

MNIN / 0396 / 02  

5  

Mnin  
03  

Ul. Przedborska 34  

Droga powiatowa  
0396  

MNIN / 0396 / 03  

6  

Mnin  
04  

Ul. Przedborska 34  

Droga powiatowa  
0396  

MNIN / 0396 / 04  


7  

Olszówka Pilczycka  
  01  

Przy posesji nr 2  
   

Droga powiatowa  
0397  

OLSZÓWKA PILCZYCKA/0397 / 01  

8  

Olszówka Pilczycka  
02  

Przy posesji nr   2  

Droga powiatowa  
0397  

OLSZÓWKA PILCZYCKA / 0397 / 02  

9  

Pijanów  
01  

Naprzeciwko posesji nr 24  
  k. strażnicy  

Droga powiatowa  
0401  

PIJANÓW / 0401 (strażnica) / 01  

10  

Pijanów  
02  

Przy posesji nr 24  
k. strażnicy  

Droga powiatowa  
0401  

PIJANÓW / 0401 (strażnica) / 02  

11  

Piaski      
01  

Przy posesji nr 16  

Droga powiatowa  
0397T  

PIASKI / 0397 / 01  

12  

Piaski  
02  

Przy posesji nr 16  

Droga powiatowa  
0397T  

PIASKI / 0397 / 02  

13  

Pilczyca  
01  

Przy posesji nr 65  

Droga powiatowa  
0397T  

PILCZYCA / 0396 / 01  

14  

Pilczyca  
02  

Przy posesji nr 65  

Droga powiatowa  
0397T  

PILCZYCA / 0396 / 02  

15  

Ruda Pilczycka  
01  

Przy posesji nr 43  
  k. strażnicy  

Droga powiatowa  
0396T  

RUDA PILCZYCKA / 0396 (strażnica) / 01  

16  

Ruda Pilczycka  
02  

Przy posesji nr 43  
   

Droga powiatowa  
0396T  

RUDA PILCZYCKA / 0396 (strażnica) / 02  

17  

Radwanów  
01  

k. szkoły  

Droga powiatowa  
0397T  

RADWANÓW / 0397 (szkoła) / 01  

18  

Radwanów  
02  

k. szkoły  

Droga powiatowa  
0397T  

RADWANÓW / 0397 (szkoła) / 02  

19  

Rytlów  
01  

Przy posesji nr 8  
   

Droga powiatowa  
0398T  

RYTLÓW / 0398 / 01  

20  

Rytlów      
  02  

Przy posesji nr 8  

Droga powiatowa  
0398T  

RYTLÓW / 0398 / 02  

21  

Słupia      
  01  

  Przy posesji nr 11  

Droga powiatowa  
0401T  

SŁUPIA / 0401 / 01  

22  

Słupia  
02  

Przy posesji nr 19  

Droga powiatowa  
0401T  

SŁUPIA / 0401 / 02  

23  

Nowa Wieś  
(Słupia)  
01  

Przy posesji nr 15  

Droga powiatowa  
0401T  

NOWA WIEŚ / 0401 / 01  

24  

Nowa Wieś  
(Słupia)  
02  

Przy posesji nr 15  

Droga powiatowa  
0401T  

NOWA WIEŚ / 0401 / 02  

25  

Skąpe  
01  

k.stawu  

Droga powiatowa  
0396T  

SKĄPE / 0396 (staw) / 01  

26  

Skąpe  
02  

k.stawu  

Droga powiatowa  
0396T  

SKĄPE / 0396 (staw) / 02  

27  

Wólka  
01  

krzyżówki  

Droga powiatowa  
0396T  

WÓLKA / 0396 (krzyżówki) / 01  

28  

Wólka  
02  

krzyżówki  

Droga powiatowa  
0396T  

WÓLKA / 0396 (krzyżówki) / 02  

29  

Wólka  
03  

k. szkoły  

Droga powiatowa  
0396T  

WÓLKA / 0396 (szkoła) / 03  

30  

Wólka  
04  

k. szkoły  

Droga powiatowa  
0396T  

WÓLKA / 0396 (szkoła) / 04  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Grabowska

CFO - Omega Code

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »