| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/170/2013 Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr   142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1   pkt 1,2, 3, 4   i 5, art. 214 pkt 1, art. 236 ust. 3   pkt 4, ust. 4   pkt 1, art. 237 ust. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)   Rada   Powiatu   w   Pińczowie po   uzyskaniu pozytywnej opinii komisji do spraw budżetu i   finansów uchwala:  

§   1.                                                                                       Wprowadza się zmiany do uchwały nr XXVI/146/2012 Rady Powiatu w   Pińczowie z   dnia 28 grudnia 2012 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2013 rok w   następujący sposób:  

1.   Dokonuje się zmian w   planie   dochodów   budżetu powiatu   zgodnie   z   załącznikiem   nr 1   .  

2.   Dokonuje się zmian w   planie   wydatków   budżetu powiatu   zgodnie   z   załącznikiem   nr 2   .  

3.   Załącznik   nr 3   – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2013 roku otrzymuje nowe brzmienie   zgodnie z   załącznikiem   nr 3   .  

4.   Załącznik   nr 5   – Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok otrzymuje nowe brzmienie   zgodnie   z   załącznikiem   nr 4   .  

5.   Załącznik   Nr 7   – Plan dochodów na zadania zlecone  otrzymuje nowe brzmienie   zgodnie z   załącznikiem   nr 5.  

6.   Załącznik   Nr 7a   – Plan wydatków na zadania zlecone otrzymuje nowe brzmienie   zgodnie z   załącznikiem   nr 6.  

7.   Załącznik   nr 11   – Dotacje celowe otrzymuje nowe brzmienie,   zgodnie z   załącznikiem   nr 7   do niniejszej uchwały.  

§   2.   W związku ze zmianami wynikającymi z   § 1   ust. 1   i 2   niniejszej uchwały   § 3   wraz z   załącznikiem nr   6Przychody i   rozchody budżetu w   2013 r. do uchwały nr XXVI/146/2012 Rady Powiatu w   Pińczowie z   dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje nowe brzmienie:  

1.   Deficyt budżetu powiatu w   wysokości 1.626.470,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

1)   wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu                 powiatu wynikającej z   rozliczeń kredytów z   lat ubiegłych w   kwocie                               1.626.470,29 zł.  

2.   Przychody budżetu w   wysokości                                                                                                     2.461.758,97 zł,  Rozchody budżetu w   wysokości                                                                                                     835.288,68 zł,   zgodnie z   załącznikiem   nr 8   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

PRZEWODNICZĄCY  
                                                                      RADY POWIATU  
                                                                      Zbigniew Kierkowski  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/170/2013
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/170/2013
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetu powiatu  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/170/2013
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2013 roku  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/170/2013
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/170/2013
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/170/2013
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Zmiana planu wydatków na zadania zlecone  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/170/2013
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje celowe w   2013 r.  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/170/2013
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2013 r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »