| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I

z dnia 24 czerwca 2013r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Piekoszów i Wójta Gminy Piekoszów przed upływem kadencji

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24, art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.[1])) oraz art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.[2])) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, po rozpoznaniu wniosku mieszkańców gminy Piekoszów z dnia 27 maja 2013 r. o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Piekoszów i Wójta Gminy Piekoszów przed upływem kadencji,

postanawiam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Piekoszów i Wójta Gminy Piekoszów przed upływem kadencji.

§ 2. Datę referendum wyznaczyćna niedzielę 11 sierpnia 2013 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum, określa kalendarz stanowiący załącznik nr 1 do postanowienia.

§ 4. 1. Karta do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Gminy Piekoszów przed upływem kadencji:

1) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 80 g/m2, koloru białego;

2) jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A4;

3) posiada ścięty pod kątem 450prawy górny róg.

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania, określa załącznik nr 2 do postanowienia.

§ 5. 1. Nakładka na kartę do głosowania sporządzana w alfabecie Braille’a w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Gminy Piekoszów przed upływem kadencji:

1) wykonywana jest na papierze offsetowym o gramaturze 250 g/m2, koloru białego;

2) sporządzana jest w formacie A4, ponadto u góry oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania o szerokości 40 mm;

3) w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania kratkom przeznaczonym na zaznaczenie odpowiedzi na pytanie referendalne, umieszczone ma wycięte kratki, a po ich prawej stronie odpowiednio wyrazy „TAK” i „NIE”, a z lewej strony kratki te same wyrazy zapisane alfabetem Braille’a;

4) posiada ścięty pod kątem 450prawy górny róg.

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, określa załącznik nr 3 do postanowienia.

§ 6. 1. Karta do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Piekoszów przed upływem kadencji:

1) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 80 g/m2, koloru różowego;

2) jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A5;

3) posiada ścięty pod kątem 450prawy górny róg.

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania, określa załącznik nr 4 do postanowienia.

§ 7. 1. Nakładka na kartę do głosowania sporządzana w alfabecie Braille’a w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Piekoszów przed upływem kadencji:

1) wykonywana jest na papierze offsetowym o gramaturze 250 g/m2, koloru białego;

2) sporządzana jest w formacie A5, ponadto u góry oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania o szerokości 40 mm;

3) w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania kratkom przeznaczonym na zaznaczenie odpowiedzi na pytanie referendalne, umieszczone ma wycięte kratki, a po ich prawej stronie odpowiednio wyrazy „TAK” i „NIE”, a z lewej strony kratki te same wyrazy zapisane alfabetem Braille’a;

4) posiada ścięty pod kątem 450prawy górny róg.

2. Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, określa załącznik nr 5 do postanowienia.

§ 8. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Piekoszów.

Komisarz Wyborczy
w Kielcach I


Bożena Fabrycy


Załącznik Nr 1 do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Kielcach I
z dnia 24 czerwca 2013 r.

KALENDARZ CZYNNOŚCI
związanych z przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania
Rady Gminy Piekoszów i Wójta Gminy Piekoszów

Termin wykonania czynności referendalnej*)

Treść czynności referendalnej

do 27 czerwca 2013 r.

- ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie gminy Piekoszów postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach I o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Piekoszów i Wójta Gminy Piekoszów przed upływem kadencji,

do 12 lipca 2013 r.

- podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie, obwieszczenia Wójta Gminy Piekoszów o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

do 17 lipca 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Kielcach I Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Piekoszowie,

do 21 lipca 2013 r.

- sporządzenie w Urzędzie Gminy w Piekoszowie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum,
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Kielcach I obwodowych komisji do spraw referendum,
- zgłaszanie Wójtowi Gminy Piekoszów przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a,

do 28 lipca 2013 r.

- składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do ich potrzeb,
- zgłaszanie Wójtowi Gminy Piekoszów przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille´a,

do 1 sierpnia 2013 r.

- składanie wniosków do Wójta Gminy Piekoszów o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

9 sierpnia 2013 r. o godz. 2400

-  zakończenie kampanii referendalnej,

10 sierpnia 2013 r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,

11 sierpnia 2013 r.
godz. 700do 2100

- głosowanie

*)               Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.


Załącznik Nr 2 do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Kielcach I
z dnia 24 czerwca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Kielcach I
z dnia 24 czerwca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Kielcach I
z dnia 24 czerwca 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Kielcach I
z dnia 24 czerwca 2013 r.

infoRgrafika


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777 oraz z 2013 r. poz. 153.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134,  Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Igor Klimkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »