| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 57/2013 Wojewody Świętokrzyskiego

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gowarczowie w okręgu wyborczym nr 1

Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) oraz uchwałą Nr XXIV/169/2013 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Gowarczowie w okręgu wyborczym nr 1 obejmującym 4 mandaty, w którym wybierany będzie 1 radny.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza sięna niedzielę – 8 września 2013 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości.
Bożentyna Pałka-Koruba
Wojewoda Świętokrzyski


Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2013
Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 25 czerwca 2013 r.

K A L E N D A R Z              W Y B O R C Z Y

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do 10 lipca 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gowarczowie w okręgu wyborczym nr 1

do 20 lipca 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu, w którym zarządzono wybory uzupełniające (wyciąg z uchwały) oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego

do 22 lipca 2013 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie

do 25 lipca 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Kielcach I Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie

do 9 sierpnia 2013 r. do godz. 2400

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie list kandydatów na radnego

do 16 sierpnia 2013 r.

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Gowarczów przez komitety wyborcze kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej
- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Gowarczowie numerów zarejestrowanym listom kandydatów

do 18 sierpnia 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 24 sierpnia 2013 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniu list

do 25 sierpnia 2013 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Gowarczowie obwodowej komisji wyborczej
- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy w Gowarczowie i udostępnienie do wglądu

do 29 sierpnia 2013 r.

- składanie wniosków do Wójta Gminy Gowarczów o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

6 września 2013 r. o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

7 września 2013 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

8 września 2013 r. godz. 800-2200

- głosowanie

Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) – jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jarosz

specjalista ds. controllingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »