| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/559/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok


Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1590 z późn.zm.), art.212 ust.1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 231 ust.2, art.237 ust.2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) - uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2013 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z:

1) uzyskaniem wpływów ze zwrotów dotacji dotyczących Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006,

2) uzyskaniem dotacji celowych na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,

3) decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.37.2013 z dnia 8 kwietnia 2013 roku, zwiększającą plan dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa,

4) otrzymaniem dotacji celowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”,

5) otrzymaniem od Powiatu Buskiego pomocy finansowej na realizację zadania z zakresu kultury,

6) uzyskaniem wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2013 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

1) zwrotem niewykorzystanych przez beneficjenta dotacji dotyczących Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006,

2) realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,

3) realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach zadań inwestycyjnych w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, finansowanych z budżetu państwa,

4) organizacją wizyty studyjnej przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,

5) dofinansowaniem organizowanego przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie 11 Festiwalu Kultury Dziecięcej,

6) finansowaniem zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 4a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów
i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok,
o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 4b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2013 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2013 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Tadeusz Kowalczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/559/13
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/559/13
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/559/13
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/559/13
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/559/13
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/559/13
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/559/13
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Aleksandrowicz

Ekspert w dziedzinie ogrodów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »