| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/560/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013 rok


Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590, z późn.zm.), art.212 ust.1 pkt 2, art. 214 pkt 1,  art.231 ust.2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 , z późn.zm.) - uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z:

1) realizacją zadań z zakresu kultury,

2) realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

3) zwrotem dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi PFRON.

§ 2. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku  budżetowym 2013, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku Nr 5a i 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji celowych i dotacji podmiotowych w 2013 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2013 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2013 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Tadeusz Kowalczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/560/13
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/560/13
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/560/13
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/560/13
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/560/13
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 maja 2013 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »