| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/204/13 Rady Gminy Gnojno

z dnia 22 lipca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXV/168/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) - Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/168/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

Dopuszcza się wnoszenie opłaty jednorazowo, za więcej niż jeden miesiąc z góry.;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy w Gnojnie, przelewem na rachunek bankowy Gminy Gnojno lub do rąk inkasenta..

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Terlecki


Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały ma za zadanie dostosować zapisy uchwały Nr XXV/168/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do zmian wynikających z ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, między innymi poprzez wprowadzenie zapisów regulujących inkaso. Ponadto ma umożliwić mieszkańcom uiszczanie opłaty za więcej niż jeden okres rozliczeniowy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Pakla

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »