| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/193/2013 Rady Gminy Bliżyn

z dnia 7 sierpnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594/ oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2013 rok:

1. Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2013 rok              zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku w części wydatki majątkowe wprowadza się lp.14, nazwa przedsięwzięcia „Budowa drogi publicznej dojazdowej w Bliżynie (koło zalewu) od skrzyżowania z ulicą Zafabryczną /2011-2016/”, w kolumnie 5 – Łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę „475.536”, w kolumnie 6 – rok budżetowy 2013 wprowadza się kwotę „10.187” oraz kolumnie 7 – dochody własne jst wprowadza się kwotę  „10.187zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Rams


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/193/2013
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 7 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W zakresie wydatków budżetowych dokonuje się zmiany wdziale 600Transport i łącznośćw celu zwiększenia nakładów roku budżetowego 2013 i wprowadzeniu przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi publicznej dojazdowej w Bliżynie (koło zalewu) od skrzyżowania z ulicą Zafabryczną rozpoczętego w roku 2011. Zwiększenie kosztów wynika z obmiaru powykonawczego robót budowlanych po stwierdzeniu różnic pomiędzy przedmiarem robót a projektem budowlanym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »