| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/46/13 Rady Gminy Nowa Słupia

z dnia 14 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 10, ust. 2 pkt 1, art. 214 pkt 1, art. 231 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. , poz. 885) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy              -              34 679 238,29 zł

2. plan wydatków budżetu gminy              -              35 179 238,29 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Sylwester Kozłowski


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/46/13
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w budżecie związane są ze zwiększeniem dochodów budżetowych w związków z:

- Otrzymaną opłatą eksploatacyjną z kamieniołomu Skały za pierwsze półrocze 2013 r. w kwocie 58 872,00 zł;

- Otrzymaną dotacją ze Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „XLVII Dymarki Świętokrzyskie” w kwocie 20 000,00 zł;

- Zwrotem środków z gminy Bodzentyn i Łagów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy oraz wpływem należności ze szkół w kwocie 23 410,00 zł;

- Wprowadzeniem dofinansowania na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Wyposażenie hali sportowej w Nowej Słupi” w kwocie 72 939,00 zł

Pozostałe zwiększenia dochodów w kwocie 13 870,00 zł wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

Zmiany wydatków:

- Wprowadzone zostało nowe zadanie roczne pn. „Wyposażenie hali sportowej w Nowej Słupi” o wartości 112 145,00 zł, środki na ten cel zostały przesunięte z zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włochy i Skały - Gmina Nowa Słupia” w kwocie 39 206,00 zł. Pozostała kwota tj. 72 939,00 zł została pozyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- Do zadań inwestycyjnych rocznych wprowadzono zakup pieca c.o. dla Zespołu Szkół w Rudkach – kwota 20.000,00 zł, która pochodzi z zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włochy i Skały - Gmina Nowa Słupia”;

- Zabezpieczono środki na wymianę 10 okien w budynku przy ul. Górniczej 5B w Rudkach (Hotel) w kwocie 8 000,00 zł;

- Zabezpieczono środki w kwocie 8 500,00 zł na naprawę dachu przedszkola w Rudkach;

- Zwiększona została dotacja podmiotowa dla GOK w Rudkach w związku z organizacją Dymarek Świętokrzyskich o kwotę 50 000,00 zł, ponadto przekazana została dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego dla GOK w kwocie 20 000,00 zł;

- Zwiększono wydatki na remont gimbusa w kwocie 10 000,00 zł; wydatki na zapobieganie bezdomności zwierząt o kwotę 6 000,00 zł; wydatki związane z bieżącym utrzymaniem OSP o kwotę 3 652,00 zł, bieżące utrzymanie dróg – 5 000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych – kwota 5 000,00 zł

W efekcie plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi 34 679 238,29 zł, natomiast plan wydatków wynosi po zmianach 35 179 238,29 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »