| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/229/2013 Rady Gminy w Nagłowicach

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002 Nr 62. poz. 558, Dz.U. z 2002 Nr 113. poz. 984, Dz.U. z 2002 Nr 214. poz. 1806, Dz.U. z 2003 Nr 80. poz. 717, Dz.U. z 2003 Nr162. poz. 1568, Dz.U. z 2002 Nr 153. poz. 1271, Dz.U. z 2004 Nr 102. poz. 1055, Dz.U. z 2004 Nr 116. poz. 1203, Dz.U. z 2002 Nr 214. poz. 1806, Dz.U. z 2005 Nr 172. poz. 1441, Dz.U. z 2006 Nr 17. poz. 128, Dz.U. z 2005 Nr 175. poz. 1457, Dz.U. z 2006 Nr 181. poz. 1337, Dz.U. z 2007 Nr 48 poz. 327, Dz.U. z 2007 Nr 138. poz. 974, Dz.U. z 2007 Nr 173. poz. 1218, Dz.U. z 2008 Nr 180. poz. 1111, Dz.U. z 2008 Nr 223. poz. 1458, Dz.U. z 2009 Nr 52. poz. 420, Dz.U. z 2009 Nr 157. poz. 1241, Dz.U. z 2010 Nr 28. poz. 142, Dz.U. z 2010 Nr 28. poz. 146, Dz.U. z 2010 Nr106. poz. 675, Dz.U. z 2010 Nr 40. poz. 230, Dz.U. z 2011 Nr 117. poz. 679, Dz.U. z 2011 Nr 134. poz. 777, Dz.U. z 2011 Nr 21. poz. 113, Dz.U. z 2011 Nr 217 poz. 1281, Dz.U. z 2011 Nr 149 poz. 887, Dz.U. z 2012 poz. 567 w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany Dz.U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Dz.U. z 2010 Nr 123 poz. 835, Dz.U. z 2010 Nr 152 poz. 1020, Dz.U. z 2010 Nr 96 poz. 620, Dz.U. z 2010 Nr 238 poz. 1578, Dz.U. z 2010 Nr 257 poz. 1726, Dz.U. z 2010 Nr 257 poz. 1726, Dz.U. z 2011 Nr 201 poz. 1183, Dz.U. z 2011 Nr 185 poz. 1092, Dz.U. z 2011 Nr 234 poz. 1386, Dz.U. z 2011 Nr 291 poz. 1707, Dz.U. z 2011 Nr 240 poz. 1429)

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 153,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 153,00 zł

Szczegóły klasyfikacji zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” do Uchwały Nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2013r, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” do Uchwały Nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2013r, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 13 „Dotacje celowe w 2013r.” do Uchwały Nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2013r, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 „Dotacje przedmiotowe w 2013r.” do Uchwały Nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2013r, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2013r.” do Uchwały Nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2013r, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/229/2013
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/229/2013
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załaczniki do budżetu czerwiec 2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »