| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/236/2013 Rady Gminy w Nagłowicach

z dnia 16 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany Dz.U. z 2010 Nr 28 poz. 146, Dz.U. z 2010 Nr 123 poz. 835, Dz.U. z 2010 Nr 152 poz. 1020, Dz.U. z 2010 Nr 96 poz. 620, Dz.U. z 2010 Nr 238 poz. 1578, Dz.U. z 2010 Nr 257 poz. 1726, Dz.U. z 2010 Nr 257 poz. 1726, Dz.U. z 2011 Nr 201 poz. 1183, Dz.U. z 2011 Nr 185 poz. 1092, Dz.U. z 2011 Nr 234 poz. 1386, Dz.U. z 2011 Nr 291 poz. 1707, Dz.U. z 2011 Nr 240 poz. 1429)

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 341 669,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 341 669,00 zł

Szczegóły klasyfikacji zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” do Uchwały Nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2013r, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” do Uchwały Nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2013r, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2013r.” do Uchwały Nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2013r, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2013r.” do Uchwały Nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2013r, poprzez wprowadzenie wolnych środków z roku ubiegłego w wysokości 633 707,38 zł, a zarazem zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów również o kwotę 633 707,38 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 16 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/236/2013
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 16 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załaczniki do budżetu sierpień 2013

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »