| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/254/13 Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 21 sierpnia 2013r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Osiek, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Osiek

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013 r., poz. 594) oraz art. 17 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i   Nr 281, poz. 2781; z   2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i   Nr 249, poz. 2104; z   2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i   Nr 227, poz. 1658; z   2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i   Nr 181, poz. 1292; z   2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i   Nr 235, poz. 1618; z   2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i   Nr 219, poz. 1705; z   2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i   Nr 148, poz. 991; z   2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i   Nr 205, poz. 1206 oraz z   2012 r., poz. 941 i   poz. 979) Rada Miejska w   Osieku uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych i   gimnazjów prowadzonych przez Gminę Osiek:  

1) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w   Osieku Publiczna Szkoła Podstawowa w   Osieku, ul. Wolności 24 A;  

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w   Pliskowoli, Pliskowola 135 B;  

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w   Suchowoli, Suchowola 31;  

4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i   Józefa Świątyńskich w   Ossali, Ossala 26 A;  

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w   Szwagrowie, Szwagrów 126 A;  

6) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w   Osieku Publiczne Gimnazjum w   Osieku, ul. Wolności 24 A.  

§   2.   Określa się następujące granice obwodów szkół wymienionych w   §1 uchwały:  

1) obwód szkoły podstawowej w   Osieku obejmuje miejscowości: Osiek, Mikołajów, Łęg, Kąty, Lipnik, Bukowa, Długołęka;  

2) obwód szkoły podstawowej w   Pliskowoli obejmuje miejscowość Pliskowola;  

3) obwód szkoły podstawowej w   Suchowoli obejmuje miejscowość Suchowola;  

4) obwód szkoły podstawowej w   Ossali obejmuje miejscowości: Ossala, Ossala - Lesisko, Niekrasów, Trzcianka, Strużki, Mucharzew, Sworoń, Nakol;  

5) obwód szkoły podstawowej w   Szwagrowie obejmuje miejscowości: Szwagrów, Niekurza, Tursko Wielkie, Nowe Tursko, Tursko Wielkie - Karczmisko, Tursko Wielkie - Kolonia, Tursko Wielkie - Koziarówka, Tursko Wielkie - Zagumnie, Trzcianka - Kolonia, Matiaszów, Matiaszów - Staszówek;  

6) obwód gimnazjum w   Osieku obejmuje miejscowości: Bukowa, Długołęka, Kąty, Trzcianka - Kolonia, Lipnik, Łęg, Matiaszów, Mikołajów, Mucharzew, Nakol, Niekrasów, Niekurza, Ossala, Ossala - Lesisko, Osiek, Pliskowola, Strużki, Suchowola, Sworoń, Szwagrów, Trzcianka, Matiaszów - Staszówek, Tursko Wielkie, Nowe Tursko, Tursko Wielkie - Karczmisko, Tursko Wielkie - Kolonia, Tursko Wielkie - Koziarówka, Tursko Wielkie - Zagumnie.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XXII/182/12 Rady Miejskiej w   Osieku z   dnia 28 września 2012 r. w   sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i   gimnazjów prowadzonych przez Gminę Osiek, a   także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i   gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Osiek.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Osiek.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   września 2013 r.  


Uzasadnienie

W związku z   likwidacją z   dniem 31 sierpnia 2013 r. Publicznej Szkoły Podstawowej w   Długołęce wystąpiła konieczność zaktualizowania planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów. Zgodnie z   art. 17 ust. 4   ustawy o   systemie oświaty rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i   gimnazjów prowadzonych przez gminę, a   także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych i   gimnazjów mających siedzibę na obszarze gminy. W   związku z   powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Kaszubiak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »