| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/134/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 2 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938),Rada Miasta uchwalaco następuje:                                         

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/159/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 r., zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

1)zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone
w § 1 uchwały budżetowej o kwotę772.744, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2)zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone
w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę772.744, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a, do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Janusz Wojciech Kotasiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/134/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/134/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLIV/134/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2 września 2013 r.
Zalacznik2a.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »