| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia 26 marca 2013r.

zawarte pomiędzy: Gminą Stopnica reprezentowaną przez Wójta Gminy Ryszarda Zycha a Gminą Solec Zdrój reprezentowaną przez Wójta Gminy Adama Pałysa w sprawie powierzenia Gminie Solec Zdrój realizacji zadania publicznego Gminy Stopnica w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Stopnica do Środowiskowego Domu Samopomocy w Świniarach

Na podstawie § 7   ust. 4   Rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 17 grudnia 2010 r. w   sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), strony porozumienia ustalają, co następuje:  

§ 1.  

1. Gmina Stopnica powierza a   Gmina Solec Zdrój przyjmuje do realizacji zadanie publiczne w   zakresie świadczenia usług w   Środowiskowym Domu Samopomocy w   Świniarach dla osób z   zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Stopnica, zwane w   dalszej treści porozumienia „zadaniem”.  

2. Gmina Solec Zdrój wyraża zgodę na realizację zadania opisanego w   ust. l, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc w   Środowiskowym Domu Samopomocy w   Świniarach, dla osób z   zaburzeniami psychicznymi, będących mieszkańcami Gminy Stopnica.  

3. Zadanie jest zadaniem zleconym z   zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę.  

§ 2.  

1. Wniosek o   skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w   Świniarach osoba zainteresowana, tj. z   zaburzeniami psychicznymi, będąca mieszkańcem Gminy Stopnica lub opiekun prawny składa do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Stopnicy.  

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Stopnicy przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy i   kompletuje dokumenty niezbędne do wydania decyzji i   przekazuje je do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Solcu Zdroju.  

3. Decyzję kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy w   Świniarach osób z   zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Stopnica oraz ustalającą wysokość odpłatności wydaje Wójt Gminy Solec Zdrój.  

§ 3.  

Gmina Stopnica nie ponosi kosztów za świadczenie usług na rzecz osób z   zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Gminy Stopnica w   Środowiskowym Domu Samopomocy w   Świniarach.  

§ 4.  

Dojazd uczestników z   terenu Gminy Stopnica do Środowiskowego Domu Samopomocy w   Świniarach realizowany jest we własnym zakresie na koszt uczestnika.  

§ 5.  

Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony, z   możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z   30 dniowym terminem wypowiedzenia.  

§ 6.  

Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.  

§ 7.  

W kwestiach nieuregulowanych w   porozumieniu obowiązują przepisy ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z   2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.  

§ 8.  

Porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »