| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/185/2013 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z poźn.zm) w związku z art. 94ust.1 art.211, art. 212 ust. 1 pkt 7, art.214 , art.222 ust.1, ust 2 art. 231 ust.2, art. 235, art. 236, art.237 art. 258 ust.1 pkt 1,2,3, art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych( Dz.U.Nr 157, poz . 1240 z poźn.zm.) Rada Gminy w Słupi Jędrzejowskiej uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się  zmian w planie dochodów  budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się  zmian w planie wydatków  budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. § 4 uchwały Nr. XXXI/181/2013 otrzymuje brzmienie  deficyt budżetu w kwocie 688.971,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

- kredytów w kwocie 570.000zł.

- z wolnych środków za 2012 o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - w kwocie 118.971,50

§ 4. Zadania inwestycyjne roczne na 2013 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr.3 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/185/2013
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/185/2013
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/185/2013
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

W związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2013 FN.I.3111.298.2013 zwiększa się dochody oraz wydatki budżetowe o kwotę 30.733,82 w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w związku z otrzymanie dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr.FN.I.3111.386.2013 na pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 41.049. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o kwotę 87.537 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na przebudowę dróg gminnych. Dokonuje się przeniesień planu dochodów i wydatków budżetowych wynikających z potrzeb jednostek organizacyjnych realizujących zadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »